KAMU AÇIK VE BORÇLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ


YILDIRIM S., ESEN E., TEMİZEL F., KOSTAKOĞLU S. F., DİNÇ M.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.5, no.2, pp.209-222, 2017 (Peer-Reviewed Journal)