NİSPETİZM - MIŞ GİBİ YAPMAK: SOSYAL MEDYADA NİSPET DAVRANIŞLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA


Karaca M., Mutlu T.

ANADOLU AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.37-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)