Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi


Küçük S. (Editor)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Eskişehir, 2023

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık işletmelerinde kalite yönetimi; bir sağlık

kurumundaki tüm faaliyetleri, sürekli olarak

gözden geçiren ve iyileştiren, çalışanların takım

halinde çalışmasını gerektiren, tüm müşterilerinin

beklentilerini tam karşılayan bir performansın

sağlandığı yönetim anlayışıdır.

Sağlık hizmetleri, insan sağlığını koruyucu

tedbirler alarak sağlığı etkileyen olumsuz çevre

koşullarını ortadan kaldırma ve önleme,

hastalığın oluşması halinde bakım hizmetleri

ile destekleme, iyileşme olana kadar bakım yapılan

planlı, kapsamlı ve süreklilik gerektiren

ertelenemez hizmetlerdir.

Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla,

ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği

ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli

kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş

uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla,

doğru zamanda eşit hizmetin sağlanması olarak

ifade edilmektedir. Sağlık hizmetleri kapsamında

sunulan hizmetlerin kaliteli olduğunu

söyleyebilmek için kalite hedefleri olan

hasta odaklılık, süreklilik, etkililik, uygunluk,

hakkaniyet, hasta güvenliği, sağlıklı çalışma,

etkinlik, verimlilik ve zamanlılık hedeflerine

ulaşılmış olması gerekmektedir.

“Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi” kitabımızın

içeriği olması gereken bilgi, nitelik

ve donanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu bağlamda 8 Bölümden oluşan kitabımız

“Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı”, “Hizmet

Memnuniyeti”, “Sağlık Hizmetlerinde

Kalitenin Ölçülmesi”, “Kalite İyileştirmede

Ekip Çalışması”, “Kalite İyileştirmede Kullanılan

Araçlar”, “Sürekli İyileştirme”, “Sağlık

Hizmetlerinde Akreditasyon”, ‘’Hasta Güvenliği’’

bölümlerini içermektedir.