AR-GE HARCAMALARININ RAPORLANMASI VE KÂRLILIĞA ETKİSİ: BİST SINAİ ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Halise Didem G., BAŞAR A. B.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)