Sendikaya Baglılık Ölçegi Test ve Madde Puanlarının Madde TepkiKuramına Dayalı Asamalı Tepki Modeli ile Incelenmesi


KARACA E.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)