Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi


Saruç S., Aslantürk H.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.1, pp.24-34, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier