TripAdvisor’da Türk Hava Yolları için yapılan değerlendirmelerin incelenmesi


GÜNGÖR O., YÜCEL GÜNGÖR M., DOĞAN S.

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, no.2, pp.282-291, 2019 (Peer-Reviewed Journal)