Transformationof Urban and Consumption Spacesin Eskişehir


Akarçay E., SUĞUR N.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.71, no.3, pp.797-825, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 71 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.797-825
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Eskişehir has undergone a rapid change in urban spaces during the last decade. Paths of neoliberal policies are adopted by the state and investment groups. These paths have also paved the way for transformation of urban spaces in Eskişehir. It has been observed in Eskişehir in regard to Harvey"s "urban entrepreneurialism" strategy by local governments, particularly in commodification of the city centre. Hence, erosion process of urban public space has been also underway in the last decade. Consumption spaces and entertainment centres are being constructed in this respect. "Image" and "brand" have been reproduced as the city is being transformed into a brand-city label. In this frame, constructed "city"s culture" and "uniqueness" caused striking and substantial change in the urban space of the city. In the last decade, the number of middle class oriented consumption spaces proliferated and correspondingly consumption amount has been increased in Eskişehir. Successively, shopping malls, cafés, residences are being constructed in the former production spaces. Effects of deindustrialization accordingly gentrification processes have been visible more across spaces of Eskişehir. Consequently, Eskişehir has transformed into a city of foodatainment and entertainment centre for middle and upper classes that puts its mark on the recent transformation of the urban space in Eskişehir
Eskişehir on yılı aşkın bir süredir kentteki mekânların dönüşümü açısından hızlı bir değişim yaşamaktadır. Neoliberal politikaların izlekleri devlet ve sermaye grupları tarafından benimsenmekte, bu izlekler Eskişehir kentinde de mekânsal dönüşüme neden olmaktadır. Kentsel alanın, Eskişehir özelinde Harvey"in "kent girişimciliği" stratejisi çerçevesinde yerel yönetim(ler)ce özellikle de kent merkezinin metâlaştırılması ve kentin kamusal mekânsal varlığının bu anlamda aşındırılması süreci birebir gözlemlenmektedir. Eskişehir"de tüketim mekânları ve eğlence merkezleri inşa etme stratejisi benimsenmiştir. Eskişehir "marka"laştırılabilir bir metâya dönüştürülürken "imaj" ve "marka" aranmıştır; bu çerçevede "şehrin kültürü ve eşsizliği" kentin görüntüsünde önemli, çarpıcı değişikliklerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Eskişehir son on yılda orta sınıfın tüketim olanaklarını artıran mekânların sayısının hızla çoğaldığı, tüketimin buna paralel olarak arttığı bir kent olmaya başlamıştır. Arka arkaya alışveriş merkezlerinin, rezidansların eski üretim alanlarında inşa edildiği bir süreç yaşanmaktadır. Eskişehir kent merkezinde de sanayisizleşmenin ve buna bağlı olarak nezihleştirmenin etkisini görmek mümkündür. Sonuç itibariyle Eskişehir beslence ve eğlencenin şehrin yaşantısında merkezi bir konuma sahip olduğu bir kent haline dönüşmüştür