Kadınların Eğitiminde Uzaktan Öğretiminin Önemi ve Örnek Uygulama


Creative Commons License

Curabay Ş.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.7, pp.9-22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 7
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-22
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Kadınların Eğitiminde Uzaktan Öğretiminin Önemi ve Örnek Uygulama
Yard.Doç.Dr. Emine DEMIRAY* Yard.Doç.Dr. Şensu CURABAY*
özet
Çalışmada öncelikle uzaktan öğretim, dünyada ve
Türkiye'de kadının konumu, okuma-yazma oranları,
eğitim durumları, eğitime olan talep ve bu talebi karşıla-
mada uzaktan öğretime olan gereksinim üzerinde duru-
lacaktır. Daha sonra, Türkiye'de şu an uygulanmakta olan
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans
projelerinden Ev idaresi önlisans Programı değer-
lendirmeye alınacaktır. Bu programın değerlendirilmesi
şu açılardan yapılacaktır.
• Programa giriş koşulları, tercih nedenleri,
• Programda okutulan dersler, içerikleri (basılı
materyaller açısından),
• Bu program için hazırlanan televizyon programları
ve içerikleri,
•Dersler bazında başarı durumu, kadın-erkek oran-
ları,
• Programdan mezun olan öğrenci sayısı, kadın-
erkek oranları,
•Programdan mezun olanların aldıkları bilgileri gün-
lük yaşamlarına geçirebilme durumları,
•Programda okutulan derslerin içerik olarak hangi
kadına yönelik olduğu kadının birey olarak kendini
geliştirmesine katkısı olup olmadığı.
Bu programa ait televizyon programlarının gündüz
ve gece yayınlanması, öğrencileri dışında da izleniyor
olması nedeniyle kadınlara yaygın eğitim hizmeti ver-
mektedir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan öğretim, Kadın, Kadın
Eğitimi, Kadın Çalışmaları.
Abstract
The literacy rate of the women is lower than men
nearly ali around of the world societies, in new
Millennium. This rate difference is the same in Turkey
too. When the literatüre browsed, it will be seen that
one of the best w ay to reach women for be İng educate
de them is distance education. First of ali, the position of
women both in the world and Turkey, literacy rate, edu-
cational career, educational demand and neccessity of
distance education to satisfy. This demand will be dis-
cussed in the study.
Than, two-year Home Economy Pre-licence
Programme of Anadolu University Öpen Education
Faculty; will be evaluated from point ofview of the ben-
efits to the Turkish women's social life. This programme
will be evaluated according to;
•Entrance conditions ofwomen,
• Preference reasons to registration to the pro
gramme,
•Given lecture and their contents for printed materi-
als,
• Television programs and their contents which pre-
pared for this programmes
•Number of success rate of graduates, Number
of sex graduates (male-female) rate,
• The graduated students' application of the informa-
tion which gained from programme to daily life,
• The lecture which given in programme is fit (suit-
able) for which women and help of the women as an
individual to develop themselves and socially benefits
of the program.
The television programs which belongs to this pro-
gramme are broadcasted both night and day and
viewed by many people instead of students therefore
serve women in the name ofactive education.
Key words: Distance Education, VVoman, Woman
Education, woman Studies