Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama


BENLİGİRAY S., ONAY A.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.511-528, 2021 (Peer-Reviewed Journal)