Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Avrupa Birliği’ne İhracatları Üzerine Etkileri


DAĞDEMİR E.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.61, no.4, pp.121-143, 2006 (Peer-Reviewed Journal)