Web Sitelerinin e-Katılım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Örneği


Gündoğdu H. G.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.28, pp.338-367, 2021 (Peer-Reviewed Journal)