ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

ERDİNÇ Z., AYDINBAŞ G.

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.187-211, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.187-211
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yeni dünya ekonomisini yansıtan Endüstri 4.0 devrimi, üretimde hız ve verimliliği

artırarak maliyeti azaltmaktadır. Endüstri 4.0 devrimi ile beraber blok zinciri, bilişim

teknolojileri (bulut, siber güvenlik), büyük veri (veri madenciliği), insan makine

etkileşimi, nesnelerin interneti (IoT ve sensörler), robotik, sanal ve artırılmış gerçeklik

üç boyutlu (3B) yazıcılar, yapay zekâ (derin öğrenme) ve benzeri yeni teknolojiler

gündeme gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde Endüstri 4.0 ve yeni teknolojilerine

entegrasyon, bir ülkede ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli ve hatta zorunlu

hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 yolunda Türkiye ekonomisini

değerlendirmektir. Çalışmada Türkiye’de orta ve yüksek teknoloji ihracatının belli bir

düzeyde artış göstermesine rağmen yüksek teknoloji ihracatı ile artırıcı çalışmalara

ihtiyaç duyduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra AR-GE harcamaları ve patent

başvuru sayısında artırıcı çalışmalar yapılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca

insani gelişme endeksi değerlerine göre de Türkiye iyi bir düzeye ulaşabilme çabası

içerisindedir. Bilim ve teknik dergilerindeki makale sayısına bakıldığında ise

Türkiye’nin özellikle de son yıllarda bu konuda önemli bir ilerleme kaydettiği

belirlenmiştir.