Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması


KARACA E., KARACA N.

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, vol.2, no.1, pp.16-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)