Diasporada Karaçay Türkçesinin Kullanımı: Eskişehir Örneği


BOZ E., GÜNAY AKTAŞ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.5, no.1, pp.145-155, 2016 (Peer-Reviewed Journal)