"Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği"


YILMAZ A., BOZKURT Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.11-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal)