HİNT YARIMADASI’NDAKİ VE ORTADOĞU’DAKİ TOPLUMLARIN ULUSLAŞMALARI ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA, SÖMÜRGE TOPLUMLARININ ULUSLAŞMA SÜRECİ


Çelik F.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2, no.1-2, pp.1-20, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yirminci yüzyılda sömürgelikten kurtulan toplumlar, siyasal bağımsızlıklarını kazandıktan sonra ulusal kimliklerini oluşturdular-buna aynı zamanda ulus inşası süreci denilmektedir. Bu süreç sömürgecilik döneminin mirasından etkilenmiştir. Dış etkinin en güçlü olduğu Orta Doğu ve Hint Yarımadasındaki ulus-devletlerde, günümüzde yaşanan sosyal ve siyasal sancılar, bir şekilde ulus inşası sürecinde olup bitenler ile alakalandırılabilir