Kümeleme Analizi Yardımıyla Muhasebe Meslek Adayı Öğrencilerin Etik Anlayışlarının İncelenmesi


ER F., AZALTUN M., KAYA E.

Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)