Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS ISAE 3410 Sera Gazı Beyanları II


SELİMOĞLU S., ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A.

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, no.48, pp.1-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)