AKDENİZ TURİZM DESTİNASYONLARININ ÇEVRESEL PERFORMANS ENDEKSİNE (2020) GÖRE EKOLOJİK PERFORMANSLARI: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Bir Değerlendirme


UCA S., YÜNCÜ H. R.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.3, no.2, pp.299-310, 2020 (Peer-Reviewed Journal)