BAZI YENİ BENZOTİYAZOL-TİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE MONOAMİN OKSİDAZ İNHİBİTOR ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


SAĞLIK B. N., LEVENT S., ÖZKAY Y., KAPLANCIKLI Z. A.

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes