AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMİN KADIN GÜÇLENDİRMESİNDE ÖNEMİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Günsoy G., Günsoy B., Kan Kılınç B., Yazıcı B.

International Review of Economics and Management, vol.2, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)