Pandemi Döneminde Marka Lansmanı: Bir Örnek Olay


Ergüven M. S.

in: Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici, M. Sinan Ergüven,Serdar Yıldız, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.123-139, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.123-139
  • Editors: M. Sinan Ergüven,Serdar Yıldız, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde sıfırdan bir marka yaratmak oldukça zor bir süreç. Rekabetin he-men her kategoride yoğun şekilde yaşandığı, farklılaşmanın artık sadece ürün/hizmet özelliklerinde değil; markalaşma boyutunda da zorlaştığı bir dönemin içindeyiz. Dijital mecralar, kendilerine has dilleriyle yeni tüketici davranışı dinamiklerini de tetiklediler. Bu köklü değişimin geri dönüşü olma-yan bir çağın başlangıcı olduğunu düşünüyorduk ki; COVID-19 pandemisi ile karşılaştık. Bu büyüklükte bir sağlık krizi dünya için ilk değildi ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki; pazarlama ve reklam dünyası böyle bir durumla ilk kez kar-şılaştı. Pandeminin ülkemizde ağırlıklı olarak hissedildiği ilk aylarda, marka-lar var olan iletişim stratejilerini bile devam ettirmekte sıkıntılar yaşadı. Ge-lişen teknolojiye rağmen reklam üretimi önemli engellerle karşı karşıyaydı. Bu durum kriz döneminde iletişim yapmak zorunda olan veya krizin doğur-duğu fırsatları değerlendirmek isteyen markaları etkiliyordu. 

Bu çalışma; makarna sektöründe faaliyet gösteren ve pandemi döneminde lansman yapmak zorunda kalan BANETTİ markasının geçirdiği süreçleri in-celiyor. Bir örnek olay incelemesi olarak değerlendirebilecek bu bölüm; firma ve üçüncü parti yetkilileriyle yapılan görüşmeler, belge analizleri ve sürecin yöneticileriyle olan kişisel dostluğumun beraberinde getirdiği gözlemlerim üzerine yapılandırıldı. Akıcı bir metin olması adına olayı hikayeleştirerek an-latmayı yeğledim.