Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844-45 Alpu Köyü Örneği


Küçükkalay A. M., Efe A.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.20, pp.245-279, 2006 (Peer-Reviewed Journal)