Lider-Üye Etkileşiminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Aracılık Rolü


Paşaoğlu Baş D., Rençber İ., Osman A. A.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.13, no.2, pp.690-707, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier