Bilişsel-Davranışçı Terapiye Dayalı Psiko-Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerine Etkisi


ÖZER Ö., YALÇIN İ.

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.161-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal)