Başkurt Çocuk Folklorunda Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Ninniler


BAYRAKTAR Z.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.35, pp.1036-1050, 2023 (Peer-Reviewed Journal)