İllere Göre Aylık Konut Satış Sayılarının Çoklu Uyum Analizi


Er F., Durucasu R. R.

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract