Popüler görsel kültür imgeleri bağlamında sanat öğretimi


MAMUR N., SARİBAŞ S.

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, “Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni Paradigmalar”, 6 - 08 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes