Destinasyonların Toplantı Turizmi Amaçlı Pazarlanmasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Örneği


BAYTOK A., SOYBALI H. H., EMİR O.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi •, vol.23, pp.9-22, 2010 (Peer-Reviewed Journal)