Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Likert Tipi Bir Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi


KARACA E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.9, pp.179-198, 2003 (Peer-Reviewed Journal)