Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Üzerine Bir İnceleme


AVCI M.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3-4, 2007 (Peer-Reviewed Journal)