Ahlak Kavramının Kelime Olarak Siyasi Söylem İçerisinde Kullanılması: Sosyal Medya Ortamı Olarak Twitter Örneği


ÇALIŞKAN Ö.

Global Media Journal Turkish Edition, vol.4, no.7, pp.20-50, 2013 (Peer-Reviewed Journal)