Akıllı Telefondan Düşünümsel Bağ Koparma Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Akarsu H., Çınar N.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.65, pp.179-198, 2023 (Peer-Reviewed Journal)