Paul Ricoeur Felsefesinde Özne ve Anlatısal Kimlik: Bir Giriş Denemesi


CELİLZADE H.

Din Araşdırmaları Jurnalı, 2022 (Peer-Reviewed Journal)