Vergi Gelirlerinin ve Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Özer M. O.

21. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 March 2022, pp.290-299

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-299
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Vergi, maliye politikasının en önemli araçları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla vergi gelirlerinin ve yapısının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi, maliye politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Türkiye’de 2006:Q1-2021:Q3 döneminde toplam vergi gelirleri, dolaylı vergi gelirleri ve dolaysız vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Fourier yaklaşımı ile analiz edilmiştir. İlk olarak değişkenlerin durağanlık durumları kesirli frekanslı Fourier ADF birim kök testiyle incelenmiştir. Birim kök testine ait sonuçlar bütün değişkenlerin I(1) olduğunu göstermiştir. Daha sonra, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi amacıyla kesirli frekanslı Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, toplam vergi gelirleri ve dolaylı vergi gelirlerinden büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, dolaysız vergi gelirlerinin büyümeden etkilendiği anlaşılmıştır. Uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesinde FMOLS yönteminden yararlanılmıştır. FMOLS sonuçlarına göre, toplam vergi gelirlerinin ve dolaylı vergi gelirlerinin %10 artması ekonomik büyümenin sırasıyla %6.6 ve %4.2 artmasına, ekonomik büyümenin %10 artması ise dolaysız vergi gelirlerinin %5.4 artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de mevcut vergi yapısının ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ifade etmek mümkündür.