Bir M-Sağlık lJygulaması Geliştirilmesinde Strateji Karar Modelinin Uygulanması


GÜLER E., KURUBACAK G., KARATOP B.

lV. Sağlık iletişimi Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes