Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığına İlişkin Düzenlemelerin Türk Hukuku ve Roma Özel Yargılama Sistemi Bakımından Değerlendirilmesi


KARAKOCALI A.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier