Kafkasya Ve Orta Asya daki Geçiş Ekonomilerinde Hizmetler Sektörünün Yeri ve Geleceği


Creative Commons License

Çatalbaş N.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.25, no.2, pp.207-236, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Page Numbers: pp.207-236
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Hizmetler sektörü, tarım ve sanayiden sonra ekonominin üçüncü temel sektörü olup, doğası gereği farklı yapıdaki alt sektörlerden oluşmaktadır. Hizmetler sektörü ile diğer iki temel sektör arasında birbirlerini tamamlayıcı sıkı bir ilişki vardır. Özellikle sanayileşme ile birlikte milli ekonomilerde hizmetler sektörünün ağırlığı artmaktadır. Kafkasya ve Orta Asya’daki geçiş ekonomilerinde hizmetler sektörünün GSYİH ve istihdama katkısı gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Uluslararası hizmetler ticaretinden alınan pay da önemsiz denecek kadar azdır. Ayrıca bölge ülkeleri arasında hizmetler sektörünün ekonomiye katkısında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu Çalışma’da ele alınan bölge ülkelerinde hizmetler sektörünün GSYİH’ya ve istihdama katkısının düşük olma ve uluslararası hizmetler ticaretinden alınan payın az olma nedenleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bölgede hizmetler sektörünün ekonomiye katkısının arttırılması için yapılması gerekenlere değinilmiştir.