Uluslararası Düzenlemeler Işığında Babanın Ebeveyn İzni: İspanyol Hukuku ve Türk Hukuku Bakımından Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Creative Commons License

Ezer B.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.451-509, 2019 (Peer-Reviewed Journal)