Kriz Döneminde Otel İşletmeciliği Alanında Pazarlama, Finansman ve Maliyet Odaklı Eylemler


SIĞINDI T., SAYIN H. C.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.593-609, 2021 (Peer-Reviewed Journal)