1980-2020 Döneminde Türkiye’de İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme Ve Nedensellik İlişkileri


Creative Commons License

Çatalbaş N.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.73, pp.15-32, 2022 (Peer-Reviewed Journal)