Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Alan Uzmanlarının Görüşleri: Bir Durum Çalışması


Usta İ., Kılınç H., Okur M. R.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.167-200, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier