Ticaret Odalarının web sitesi aracılığıyla kamuyu aydınlatmaları üzerine bir araştırma


ŞENGEL S.

/ International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017 (Peer-Reviewed Journal)