ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDEGÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİNOKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

Şimşek Y., Altınkurt Y.

MILLI EGITIM, vol.40, no.187, pp.372-390, 2010 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 187
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.372-390
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma taramamodelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Kütahya il merkezindekiiki endüstri meslek liselerinde görev yapan 200 öğretmen oluşturmaktadır.Araştırma evrenin %51’inden kullanılabilir veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerin, okul kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalamalardan yararlanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin; hizmet süresi ve cinsiyetbağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlemesiniamacıyla ikili küme karşılaştırmalarında “Bağımsız Gruplar Arası T Testi”, ikiden fazla küme karşılaştırılmasında ise “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)”istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, okul kültürü birçokboyutta “vasat” düzeyde bulunmuştur. Öğretmen görüşleri, hizmet süresiboyutuna göre bazı boyutlarda farklılık göstermekte, cinsiyet boyutuna görefarklılık göstermemektedir