Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri**(Restaurant Consumers' Opinions on The Digital Menu Experience)


ÖZGÜR GÖDE M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies,, vol.11, pp.2153-2170, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier