Ergenlerde Empati ve Siber Zorbalık-Siber Mağduriyet İlişkisi: Eskişehir’de Özel Okul Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma


ÜNLÜ F. S., TUNA Y., ÖZBAŞ ANBARLI Z., TOSUNAY D.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.17, pp.37-58, 2019 (Peer-Reviewed Journal)