Teknolojiye Hazır Olma İle Teknolojiye Dayalı Bankacılık Ürünleri ve Hizmetleri Kullanım Niyeti Arasındaki İlişki: Afganistan’da Bir Araştırma


ZAKİRİ A. M., AĞLARGÖZ F.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.83-108, 2021 (Peer-Reviewed Journal)