Sağlık Çalışanlarının 'COVID-19'a İlişkin Algılarının İncelenmesi: Bir Metafor Analizi


KIZILTAŞ A., SARUÇ S.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.17, no.1, pp.168-177, 2023 (Peer-Reviewed Journal)