Velayet Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Dönem mi? 1996 Tarihli Lahey Velayet Sözleşmesi Hakkında Bir İnceleme


ALTIPARMAK A. K.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)